Основни стъпки за изграждане на градинско езеро от PVC или EPDM

Първият и най-важен етап е избора на форма и място за Вашето градински езеро.
Може да нанесете желаната форма върху терена с помощта на въже или градински маркуч. Формата трябва да бъде с плавни дъги без прекалени удължения и тесни ръкави. Избягвайте ексцентричните форми, чупките и стесненията, които дори да изглеждат добре на проект са пречка за движението на водата и добрата филтрация. Най-добрият вариант е да се консултирате със специалист преди да започнете да копаете или купувате материали. Работата по езерото започва след като сте изяснили напълно визията си – форма, бряг, растителност, допълнителни ефекти – водопад, фонтан, река, осветление. Изключително важно е да се подбере правилната помпа за езерото, филтри, ултравиолетови лампи, преливници, дюзи за фонтан и др. За изчисляване на обема според формата на езерото, както и за избор на помпа и филтър ще Ви помогне калкулатора на Messner, който ще намерите на www. Messner-pumpen.de

Вторият етап е избор, оразмеряване и закупуване на фолио за Вашето градинско езерото. Изборът е между PE, PVC и EPDM.
Полиетиленът се използва предимно за водоеми, не позволява да се „обират” чупки и нестандартни форми, по–слабо пластичен материал спрямо PVC и EPDM.
Най-масовият избор за покритие за езеро е PVC фолиото. Продукт с дълъг живот и достътачно пластичен, за да се изработват градински езера с произволни форми. Лесен за работа материал от типа „направи си сам” – удобен за рязане, лепене с лепило или горещ въздух, възможност за бързи ремонти при необходимост. PVC фолиото е най-добрия избор на покритие, ако смятате да изграждате езерото сами. Естественият каучук EPDM се предлага с 30 години гаранция. Материал с изключителна еластичност до 300 процента, устойчив на атмосферни условия с възможност за полагане при по-тежки климатични условия. EPDM покритието следва да се полага от специалисти. На който и материал да се спрете трябва внимателно да вземете размерите на езерото – максимална дължина, широчина и дълбочина. Това става най-добре с помощта на въже. Следва да се закупи платно с размери около 70-80 см по-дълго и по-широко от измереното.

Третият етап е работата на терен, която показваме с няколко основни стъпки и графики.

Първа стъпка: Очертания и форма на градинското езерото

Пренасяне на избраната форма на езерото върху терена. Извършва се с помощта на въже или градински маркуч и трасиращи колчета. Терена следва да бъде предварително изравнен. Нивата се маркират на колче, забито в средата на градинското езеро, и се пренасят към контура на езерото посредством нивелир и дълга права дъска.

Втора стъпка: Изкопаване на вече трасираната форма на езерото

След маркиране на формите и нивата се преминава към изкопаване на дупката за езерото. Не копайте повече от необходимото. Отнемайте пластовете последователно на малки стъпки до достигане на желаното ниво. Наклона на стените на езерото е добре да бъде 45 градуса или по-малко. Плавният наклон между нивата е небоходим, за да се избегне свличане на фолиото. Около контура на езерото се изкопава траншея за обратен насип върху покритието, който да го задържа от свличане. Широчината на ръба е 10-30 см. Дълбочината на задържащата траншея е около 15-20 см. За да покриете нормално езерото заедно с брега и траншеята са необходими 70-80 см по-широко и по-дълго фолио от пресметнатите максимални дължина, широчина и дълбочина. Ролята на траншеята и фолиото, което минава през нея е да задържа капилярното разпространение на водата от езерото.

Трета стъпка: Почистване на изкопа и полагане на геотекстил

Почистване на повърхността от остри камъчета и буци пръст и полагане на защитното покритие от геотекстил. Размерът на платнището геотекстил е като на основното фолио.

Четвърта стъпка: Полагане на PVC или EPDM фолио

Полагане на фолиото от PVC или EPDM. Оформянето на контура може да стане па различни начини: с полиетиленова тръба, закрепена върху дървените колчета, чрез изливане на подложен бетон и др. Мембраната се разгъва и опъва по контура на езерото. Наглася се така, че да покрие размерите на езерото. Обикновено са необходими двама или повече човека. Избягвайте големи гънки на фолиото, но имайте предвид, че под нивото на водата мембраната няма да е видима за човешкото око. Важно е мембраната да лежи свободно върху почвата и
геотекстила.

Пета стъпка: Пълнене на градинското езеро с вода

Напълнете езерото с около 15-20 см вода. Покритието започва да заема формата на езерото. Уверете се, че фолиото не е прекалено опънато. То трябва да е свободно, дори и да е леко набръчкано. На този етап следва да направите и необходимите преминавания през мембраната за дюзи и осветление, ако има такива. Обикновено кабелите за подводното осветление минават над фолиото на езерото.

Шеста стъпка: Монтаж на помпи, филти и UV-C лампи

Седма стъпка: Декоративно оформление на бреговете

Пълнене на езерото. По ръба на басейна може да наредите каменни плочи или друг материал. При плавни брегове може да засадите желаната растителност. При по стръмни брегове за засаждане на водни растения се ползват помощни средства.